Det nye menighetsrådet i Sandviken
Det nye menighetsrådet i Sandviken

1.november 2015 tiltrer det nye menighetsrådet i Sandviken menighet    

Valgresultatet med stemmer finner du her:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatlister/ParishElectionResult/?unitId=976994272

Det nye rådet er sammensatt som følger:
Faste medlemmer:
1. Guro Kristin Melve
2. Solfrid Langeland
3. Christina Lynn McKibben Linde
4. Bernt Albert Tungodden
5. Jorid Laura Vingen Endal
6. Dagrun Gunnarson
7. Dagfinn Vik
8. Benjamin Bjørnsen Anda

Sokneprest Sverre Langeland har fast plass i rådet.
Varameldemmer:

9. Bernhard Norheim
10. Odvar Holsen
11. Heidi Brekke20. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Gand menighet Powered by Agrando