Oppgradert inngangsparti i menighetshuset
Oppgradert inngangsparti i menighetshuset

Nå er siste hånd lagt på inngangspartiet til menighetshuset.

Akasias murere, malere og snekkere har oppgradert inngangspartiet til menighetshuset vårt. Det er laget forskriftsmessig rullestolrampe, masse er skiftet ut og dreneringen rundt huset er betydelig bedret. Skiferhellene er lagt på nytt og tilhogd for hånd. De gamle stolpene er skrapt og malt og det har kommet opp et pent gjerde.20. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Gand menighet Powered by Agrando