Nå har også Sandviken menighetspleie fått VIPPS
Nå har også Sandviken menighetspleie fått VIPPS

Sandviken menighetspleie er diakonatet i Sandviken menighet som også eier og driver Sandviken menighetshus.

Selv om vi bor i et av verdens rikeste land, finnes det fremdeles nød og fattigdom i vårt eget nærmijø. Vi har ikke store resurser, men med de midlene vi har i form av frivillige og innsamlede midler tror vi at vi kan gjøre en forskjell for noen. Mange og  lange samtaler, invitasjon til kafe og andre samlinger og bidrag til jul og påske er det vi i Sandviken menighetspleie bidrar med i Sandviken menighet. Midler til dette får vi gjennom offer i Sandvikskirken på julaften samt en giro i menighetsbladet en gang i året.

Nå har også vi inngått en avtale med VIPPS slik at det er mulig å gi gaver til dette viktige arbeidet via denne løsningen. Vårt VIPPSnummer er  75963.

I menighetshuset driver menighetspleien blant annet kafe for eldre hver eneste onsdag. Menighetskontoret ligger i andre etasje og de fleste av menighetens egne aktiviteter foregår i huset. Speiderne holder til i kjelleren.

/Portals/139/vippsbedrift-gi-gronn.pdf20. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Gand menighet Powered by Agrando