Vil du være med i bibelgruppe?
Vil du være med i bibelgruppe?

Sandviken menighet har flere bibelgrupper.
Disse er åpne for flere deltakere!

 

 

 

- Er du interessert?
- Vil du vite mer? 

Kontakt Sverre prest eller frivillighetskoordinator Målfrid.
(Se kontaktinfo ansatte!)