2x 50-års ordinasjonsjubileum i Sandviken
2x 50-års ordinasjonsjubileum i Sandviken

7. januar feiret Sandviken menighet Kristi åpenbaringsdag og ordinasjonsjubileum for to prester med tilknytning til Sandviken

Vi feiret at Victor Stolz Meyer og Knut August Knudsen i Bergen Domkirke for 50 år siden ble ordinert til prestetjensten av biskop Per Juvkam.   Victor er kjent for mange som sokneprest i Sandviken i 25 år. Knut er oppvokst i Sandviken. Etter fullført prestetjeneste har han vendt tilbake til Sandviken og bor i sitt barndomshjem i Munkebotn. Victor hadde sin tjeneste i Høvik, Rennesøy, Sandviken og kortere perioder ved sjømannskirken i London. Knut har hatt tjeneste på Haakonsvern, i Hammerfest, på Kolvareid, på Voss og i kortere perioder som vikar i sjømannsmisjonen. Sin lengste tjenste hadde han som prost på Voss i 20 år. Som på ordinasjonsdagen ble prekenen holdt av Knut, mens Victor gjorde altertjeneste. På kirkekaffen etter høymessen delte jubilantene noen minner fra tjenesten. På grunn av oppussing i Sandvikskirken var gudstjenesten lagt til NLA Høyskolen. Menighet og prester kom derfor tett på hverandre, og vi ble minnet om at kirken først og fremst er et bygg av levende stener. Den består mennesker som hører sammen i troen på Den Treenige Gud og sendes sammen ut i tjeneste for hverandre og for verden. 

En fin dag og et godt minne for Sandviken menighet.

 

Sverre p