Temamøte: «Misjon og kristenliv i Midtøsten»
Temamøte: «Misjon og kristenliv i Midtøsten»

 

Her vil vi få førstehånds kjennskap til det arbeidet menigheten støtter via misjonsavtalen med NMS.


Tid:    onsdag 21. februar kl. 19.00
Sted:  Sandviken menighetshus, Sandviksveien 41

Vi får besøk av Åslaug Ihle Thingnæs, som er misjonskonsulent i NMS (Det Norske Misjonsselskap). 
Hun har nært kjennskap til arbeidet i Midtøsten, der Sandviken menighet er med og støtter et spennende arbeid.

Sang og musikk ved kantor Brita Maripuu.

Lett servering.

Alle er hjertelig velkomne!

Har du lyst å finne ut mer?

- Gå inn på NMS sin Midtøsten-blogg og les mer om arbeidet vi er med på!
- TV-kanalen Sat-7 har vært Sandviken menighet sitt misjonsprosjekt i en del år. Sat-7 har et nyhetsmagasin, som nå blir oversatt til norsk! Trykk her for å lese e-utgaven av magasinet.